• Het team komt op vrijdagavond 26/04/2019 naar de startplaats. De chirolinkorganisatie verstrekt de nodige inlichtingen hierover aan de teams. De chirolinkorganisatie brengt jullie naar punt X.
 • Het team doet bij de voorbereiding geen beroep op sponsoring. De Chirolink is geen Camel Trophy of Paris-Dakar maar een echte Chiro-activiteit.
 • Bij annulatie zijn onze annuleringsregels van toepassing.
 • Het team zorgt zelf voor alle tocht-, kook- en overnachtingsmateriaal alsook voedsel.
 • De Chirolinkorganisatie voorziet drinkwater op iedere slaapweide.
 • Het team doet op niemand of niets meer beroep eens de Chirolink gestart is. (niet in winkels, cafés, maar ook niet bij particulieren of andere groepen, geen autostop, openbaar vervoer, ...). Groepen die hierop ‘betrapt’ worden, worden uitgesloten.
 • Het team start op zaterdagochtend 27 april vanaf zonsopgang en vóór 10 uur ’s ochtends.
 • Het team bereikt het einddoel op zondag 28 april vóór 15 uur.
 • Het team bereikt het einddoel met de volledige ploeg. Het team houdt onderweg voldoende rekening met de noden van alle teamgenoten.
 • Het team brengt alle opdrachten tot een goed einde. Opdrachten mogen geweigerd worden. Het leukst is natuurlijk om ze allemaal uit te voeren.
 • Het team voert de tochtopdrachten uit zonder hulp van derden.
 • Teams die andere teams blijven volgen op minder dan 5 minuten stapafstand, kunnen uitgesloten worden.
 • Teams die ingehaald worden door een ander team, laten dit team voorgaan en wachten 5 minuten.
 • Wanneer andere teams misleid of gehinderd worden, kan de groep uitgesloten worden.
 • De Chirolink is geen competitieve tocht. Het gaat er niet om als eerste toe te komen.
 • Het team verklaart geen drugs of alcohol te gebruiken. Er worden enkele opdrachten georganiseerd waar de veiligheid primeert. De verzekering kan afzien van vergoeding van geleden schade, als blijkt dat iemand onder invloed van drugs of alcohol was.
 • Het team brengt respect op voor natuur en milieu:
  • Geen nachtlawaai na 22 uur.
  • De dieren niet storen. Dus geen luidsprekers in het bos (beats pill, beatbox, etc)
  • Bossen en planten niet beschadigen of vernietigen.
  • Het team maakt geen vuur in de bossen.
  • Het team maakt enkel vuur indien het toegestaan is door de Link-begeleiding en op een plaats die wordt aangewezen door de organisatie.
  • Het team gebruikt voor het maken van vuur enkel dood materiaal.
  • Het team zet geen tenten op in het bos. Elke tocht eindigt op een kampeerweide.
  • Het team brengt respect op voor particuliere eigendommen, in het bijzonder voor afsluitingen, prikkeldraad, ...
  • Het team gebruikt alleen paden, tenzij anders aangegeven door de Linkbegeleiding.
  • Het team neemt alle afval mee (ook biologisch afbreekbaar afval!) en deponeert het op de hiervoor voorziene plaatsen. Op de slaapweides voorzien we vuilniszakken.
  • Tenten zijn géén afval! Je neemt je tent terug mee naar huis!
  • Het team begraaft menselijke behoeften op voldoende diepte (schopje meenemen).
  • Het team rookt niet in de bossen. Op plaatsen waar gerookt kan worden, laat het team geen sigarettenpeuken achter.
  • Het team laat de natuur achter in dezelfde toestand of in betere toestand dan zij zich bevond (bv. Ook afval van anderen meenemen).
 • Het team beveiligt zich voor allerlei gevaren (reflecterende strips, fluovestjes niet vergeten).
 • Het team beschikt over één of meer tenten dewelke gebruikt worden om in te overnachten.
 • Het team verzekert alle deelnemers via de Chiro-polis. Aangesloten leden zijn automatisch verzekerd. Voor eventuele risicovolle activiteiten als klimmen, speleo, .... zorgt de organisatie voor een uitbreiding op de verzekering.
 • Eventuele overtredingen, vastgesteld door de overheid, worden verhaald op de betrokken deelnemer(-s). M.a.w. de deelnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid en is volledig aansprakelijk voor zijn of haar daden.
 • De groep is volledig verantwoordelijk voor zichzelf en haar daden tijdens de tocht. De organisatie Chirolink van Chirojeugd Vlaanderen kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens het uitvoeren van een opdracht, onder de begeleiding van een ‘begeleider Chirolink’ en in zoverre rekening gehouden werd met de richtlijnen van deze begeleider.
Door in te schrijven voor Chirolink aanvaarden jullie volgende afspraken:

© Chirolink 2018