Afspraken en regels

Goede afspraken maken goede vrienden. Ook de Chirolink organisatie is gebonden aan afspraken met de overheid, boswachters en eigenaars. Daarom maakt de Chirolink organisatie volgende afspraken met de deelnemers:

Het team komt op vrijdagavond naar de opstapplaats voor de bussen. De Chirolink organisatie verstrekt de nodige inlichtingen hierover aan de teams.

Zondagnamiddag zorgt de Chirolink organisatie voor busvervoer terug naar de opstap locaties.

Bij annulatie zijn onze annuleringsregels van toepassing.

Het team zorgt zelf voor alle tocht-, kook- en overnachtingsmateriaal alsook voedsel.

Het team doet op niemand of niets meer beroep eens de Chirolink gestart is. (niet in winkels, cafés, maar ook niet bij particulieren of andere groepen, geen autostop, openbaar vervoer, …).

De Chirolinkorganisatie voorziet drinkwater op iedere slaapweide..

Het team bereikt het einddoel met de volledige ploeg. Het team houdt onderweg voldoende rekening met de noden van alle teamgenoten.

Het team brengt alle opdrachten tot een goed einde. Opdrachten mogen geweigerd worden. Het leukst is natuurlijk om ze allemaal uit te voeren.

Het team voert de tochtopdrachten uit zonder hulp van derden.

Wanneer andere teams misleid of gehinderd worden, kan de groep uitgesloten worden.

Chirolink is geen competitieve tocht. Het gaat er niet om als eerste toe te komen.

Het team zet geen tenten op in het bos. Elke tocht eindigt op een kampeerweide.

Het team beschikt over één of meer tenten dewelke gebruikt worden om in te overnachten.

Het team verklaart geen drugs of alcohol te gebruiken. Er worden enkele opdrachten georganiseerd waar de veiligheid primeert. De verzekering kan afzien van vergoeding van geleden schade, als blijkt dat iemand onder invloed van drugs of alcohol was.

Het team brengt respect op voor natuur en milieu:

Geen nachtlawaai na 22 uur.

De dieren niet storen. Dus geen luidsprekers in het bos (beats pill, beatbox, etc)

Bossen en planten niet beschadigen of vernietigen.

Het team maakt geen vuur in de bossen.

Het team maakt enkel vuur indien het toegestaan is door de Chirolink organisatie en énkel op een plaats die wordt aangewezen door de organisatie.

Het team gebruikt voor het maken van vuur enkel dood materiaal.

Het team brengt respect op voor particuliere eigendommen, in het bijzonder voor afsluitingen, prikkeldraad, …

Het team gebruikt alleen paden, tenzij anders aangegeven door de Linkbegeleiding.

Het team neemt alle afval mee (ook biologisch afbreekbaar afval!) en deponeert het op de hiervoor voorziene plaatsen. Op de slaapweides voorzien we vuilniszakken.

Tenten zijn géén afval! Je neemt je tent terug mee naar huis!

Het team begraaft menselijke behoeften op voldoende diepte (schopje meenemen).

Het team rookt niet in de bossen. Op plaatsen waar gerookt kan worden, laat het team geen sigarettenpeuken achter.

Het team laat de natuur achter in dezelfde toestand of in betere toestand dan zij zich bevond (bv. Ook afval van anderen meenemen).

Het team beveiligt zich voor allerlei gevaren (reflecterende strips, fluovestjes niet vergeten).

Het team verzekert alle deelnemers via de Chiro-polis. Aangesloten leden zijn automatisch verzekerd. Voor eventuele risicovolle activiteiten als klimmen, speleo, …. zorgt de organisatie voor een uitbreiding op de verzekering.

Eventuele overtredingen, vastgesteld door de overheid, worden verhaald op de betrokken deelnemer(-s). M.a.w. de deelnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid en is volledig aansprakelijk voor zijn of haar daden.

De groep is volledig verantwoordelijk voor zichzelf en haar daden tijdens de tocht. De organisatie Chirolink van Chirojeugd Vlaanderen kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens het uitvoeren van een opdracht, onder de begeleiding van een ‘begeleider Chirolink’ en in zoverre rekening gehouden werd met de richtlijnen van deze begeleider.